Kataster Banská Bystrica

Kataster v Banskej Bystrici môže byť pre niektorých klientov v čase úradných hodín nedostupný, z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. Samozrejme, aj v tomto prípade sme Vám k dispozícii a pomôžeme Vám, či už so získaním listu vlastníctva na právne úkony alebo kópiou katastrálnej mapy. V poslednej časti obchodného procesu je potrebné doručiť zmluvy s prílohami na príslušnú Správu katastra. Pri predaji nehnuteľností sa zmluvné strany štandartne dohodnú, akým spôsobom sa zmluvy doručia na kataster. V prípade osobného podania doporučujeme Vašu prítomnosť a radi Vás budeme sprevádzať. Ak si želáte nechať sa zastúpiť, radi Vám pomôžeme a vypracujeme plnomocenstvo.

Správa katastra Banská Bystrica

Kontakt :

ul. Československej armády 7 , 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048 281 9671
Fax: 048 41 42 735
E-mail: skbb@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností Banská Bystrica)
 

Úradné hodiny

 

Pre verejnosť

Pre geodetov

Podateľňa

Pondelok

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

Utorok

 

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

Streda

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

Štvrtok

   

8:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

8:00 - 14:00

 

Riaditeľka Správy katastra
JUDr. Andrea Bibová