Kontakt

Krásne bývanie, s.r.o. Pobočka Banská Bystrica

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S
IČO : 43 881 734
DIČ: 2022534723
Bankové spojenie: 4013374667/7500, Československá obchodná banka, a.s.
 
zastúpená konateľom Mgr. Michal Zdycha
mobil: +421 915 977 248

 

Naši spolupracovníci nemajú oprávnenie prijímať hotovosť!

Pracovníci

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte kanceláriu
Vaše meno *
E-mail *
Telefón *
Predmet správy *
Správa *
Kód *
verify